In English

Design and development of a hearing instrument and accessories for first time users

Anna Israelsson ; Therese Samuelsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-06-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 95276

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek