In English

Utveckling av apparat för torrkonservering av matavfall

Development of a device for dry preservation of food-waste

Matilda Bastman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-06-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 95270

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek