In English

Motorcycle Design with Women's Needs in Focus

Viktor Berglin ; Anton Grammatikas
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-06-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 95269

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek