In English

Olika transformatorkopplingars lämplighet som uppsamlingsstation för vindkraftsgrupper

Different transformer winding connections suitable as transformer station for wind farms

Saied Abdollahpour ; Pär Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. 44 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Syftet med den här rapporten är att utreda vilken kopplingsart som bäst passar till en uppsamlingstransformator avsedd för vindkraftparker. Rapporten är ett första steg på vägen för att ta fram en standardtransformator åt Vattenfall Eldistribution för just den här typen av användningsområde. De kopplingar som undersöks är YNyn, YNd och Dyn. Utöver detta kommer även jordningsutrustning delvis behandlas. För att utröna vilken som är den bästa lösningen har kopplingarna bedömts efter kriterierna; förluster, kostnad, felströmmensstorlek och elkvalitet. Resultatet från den insamlade informationen tyder på relativt små skillnader mellan kopplingsarterna, YNd-kopplingen rekommenderas baserat på att nollföljdskomponenten är separerad mellan primär och sekundärsida, stabil nollföljdsimpedans, dess förmåga att eliminera övertoner av tredje graden samt lägre kostnad. Förhoppningsvis kommer den här rapporten vara ett hjälpsamt verktyg till kommande projekt inom vindkraftområdet.

Nyckelord: transformator, kopplingsart, övertoner, symetriska komponenter, vindkraftPublikationen registrerades 2009-06-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 95253

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek