In English

Reducing patient’s length of stay and time-to-doctor - With focus on the emergency department in Lidköping Hospital

Shih-Wen Ni ; Jin Meng
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-06-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 95221

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek