In English

Building a more efficient flow - An analysis of improvement possibilities at a concrete prefabrication facility inspired by lean-philosophies

Juthika Andersson ; Pontus Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Publication - Department of Heat & Power Technology, Chalmers University of Technology, ISSN 1404-7098; E2009:014, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-06-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 95219

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek