In English

Konstruktion och utvärdering av minifabrik

Construction and evaluation of a small scale factory

Marcus Magnusson ; Johanna Nilsson ; Camilla Schaurig
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2009-06-22.

CPL ID: 95178

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek