In English

Utveckling av tjänster - en kartläggning av produktbaserade tjänsters betydelse för västsvenska industriföretag

Development of services - a mapping of product-based services significance to industrial companies in western Sweden

Madelene Ahl ; David Andersson ; Magnus Cullbrand ; Rickard Forsman ; Matti Halonen ; Alan Zabihi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2009-06-22.

CPL ID: 95177

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek