In English

A module for manual assembly work in furniture manufacturing

Oskar Brandin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-06-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 95174

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek