In English

Utveckling av ett ramverk för att identifiera ingenjörstekniska processförbättringar

Developing a framework to identify engineering process improvements

Mattias Bokinge ; Pär Olof Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-06-22. Den ändrades senast 2015-05-08

CPL ID: 95172

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek