In English

Concept design of vision based contour followign system for industrial robots

Bergur Benediktsson ; Karl Magnusson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-06-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 95152

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek