In English

Development of the roller hemming process in the automotive industry (SAAB Automobile)

Babak Saboori Shirazifard ; Behzad Saboori Shirazifard
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-06-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 95151

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek