In English

Modified life cycle assessment of the KD process – Assessment of the environmental impact of transportation and packaging material used in a production system at Volvo Trucks

Gustav A. Sandin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2009:017, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-06-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 95145

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek