In English

An Investigation for a lean solution for In-house logistics at a warehouse - a pharmaceutical distributor case

Masoud Mostafavi ; Valeriya Kirdyaeva
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2009:028, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-06-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 95144

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek