In English

Establish a more efficient and effective production - From a lean perspective regarding a production unit at ABB components

Magnus Dahlström ; Mikael Brandin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2009:041, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-06-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 95083

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek