In English

Effektstudier av underhållsarbetet i Volvo Cars Torslanda karosserifabrik - Minimera förekomsten av dubbelt underhåll

Studies of maintenance efficiency at Volvo Cars Torslanda body shop factory - Minimizing the occurrence of dual maintenance

Mathias Petersson ; David Hoang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2009-06-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 95078

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek