In English

Analys av kundflöden i kårrestaurangen

Customer flow analysis in a campus restaurant

Magdalena Genberg ; Elin Gröndahl ; David Göransson ; Markus Hällbrant ; Mikael Senninge ; Marinetta Törnberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2009-06-17.

CPL ID: 95073

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek