In English

Redesigning the packaging system in retail supply chain by LogiPack - A complexity approach

Seied Davood Imen ; Alireza Keshavarz Maman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2009:008, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-06-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 95061

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek