In English

Collaboration regarding intermodal transport between regional transport companies - A study of five regional transport companies

Bettina Eriksson ; Paulina Rosenberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2009:048, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-06-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 95055

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek