In English

Feasibility study of logistikc forecasting - An example of supply chain integration

Rickard Badenfors ; Dennis Roslund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2009:026, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-06-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 95043

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek