In English

The Creation of a Brand - With focus on the freeskiing industry

Tomas Pernek
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-06-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 95042

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek