In English

Kompletterande uppvärmning av passivhus - utformning med fokus på behov, placering och funktion

Electric Heating for Passive Houses

Isabelle Andersson ; Gustav Bennegård ; Marie Ingemansson ; Hennie Jensen ; Niklas Lidberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2009-06-16.

CPL ID: 95035

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek