In English

Vattenrening - för personer på resande fot

Water purifying - for people travelling by foot

Christian Arnell ; David Bruér ; Elin Stoij ; Rikard Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2009-06-16.

CPL ID: 95034

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek