In English

Utveckling av automatiserat klippverktyg för svetstråd - Ett utvecklingsarbete i samarbete med ESAB

Development of an automatic cutting tool of welding wire on A6 welding head - A cooperation with ESAB

Jenny Andersson ; Anna Hallgren ; Andreas Kjellsson ; Claes Sernevi ; Filip Sundblad
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete för kandidatexamen]