In English

Green Sea Revolution - Miljövänligare framdrivningssystem för fritidsmotorbåtar

Green Sea Revolution - An environmental friendly alternative propulsion system for smaller motorboats

Peter Axeborn ; Henrik Hellström ; Anna Johansson ; Elin Karlsson ; Marcus Larsson ; Jonas Wahlgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2009-06-15.

CPL ID: 95014

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek