In English

Resurssnål familjebil

Resource efficient family car

Olof Hedegård ; Jonathan Holm ; Thomas Hultgren ; Veno Krpo ; Malin Lundgren ; Christian Petersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2009-06-15.

CPL ID: 95013

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek