In English

Intrusiveness of visual detection task on secondary and driving task performance - A driving simulator study

Ranjit Kumar Chilakapati
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-06-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 95005

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek