In English

FEM-simulering av en anisotrop diffusionsmodell för fukttransport i trä

Karl Gustafsson ; Christoffer Strömberg ; Johan Winges
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. 39 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2009-06-12. Den ändrades senast 2010-02-24

CPL ID: 94959

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek