In English

Waste reduction at Sapa extrusion LLC Delhi Louisiana - With focus on internal flows

With focus on internal flows

Nicklas Schollin ; Pär-Linus Westerberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2009:021, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-06-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 94830

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek