In English

Proton beam test of CALIFA detector prototypes

Johan Bergström ; Erik Blomberg ; Erik Gallenby ; Julius Hagdahl ; Martin Nordström ; Henry Wittler
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2009-06-08. Den ändrades senast 2017-06-28

CPL ID: 94761

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek