In English

Simulation Analysis of a Production Cell at Autoliv - Simulation analysis of productivity potential and causes for variations

Mersad Babic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-06-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 94721

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek