In English

Realisering och verifiering av robotsimuleringsmiljö för Press Line 38, Volvo Car Corporation i Olofström

Realization and Verification of Robot Simulaiton Environment for Press Line 38, Volvo Car Corporation in Olofström

David Johansson ; Shahram Sabzabadian
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-06-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 94711

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek