In English

Flexibel bärutrustning för den professionelle seglaren - Utveckling av en axelremsväska för varumärket Sail Racing

Flexible carrying device for the professional sailor - Development of a shoulder bag for the Sail Racing brand

Elias Svensson ; Elin Hällzon
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-06-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 94581

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek