In English

Husqvarna Mid Bagging Rider - A study of collection of cut grass for ride-on lawn mowers

Christoffer Affelin ; Kristofer Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-06-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 94538

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek