In English

Konsekvensanalys över en full implementering av EUR-pall på Trelleborg Waterproofing AB i Höganäs

Analysis regarding the impact of a full implementation of EUR-pallets at Trelleborg Waterproofing AB in Höganäs

Petri Tourunen ; Andreas Rörberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2009:011, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-05-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 94121

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek