In English

Motivationsbefrämjande åtgärder - En studie på Peab ur ett arbetsledarperspektiv

Motivation-promoting measures - A study of Peab, from a supervisor perspective

Bojan Stefan Bosnjak ; Sebastian Lewandowski
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:24, 2008.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2009-05-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 94054

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek