In English

Localization of a distribution centre in Asia. A case study based on FlexLink

Victor Ericson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2008:123, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-05-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 93981

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek