In English

Rethinking the Side Handle. User Centred Design for Drilling and Demolition Power Tools

Joel Högberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-05-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 93689

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek