In English

Utvärdering av Raman- och IR-spektroskopi, differentiell svepkalorimetri och dielektrisk spektroskopi för materialstudier på choklad

Oskar Allerbo ; Christoffer Bäckvall ; Johan Hillergren ; Bruno Lindberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2009-04-29. Den ändrades senast 2009-05-29

CPL ID: 93217

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek