In English

Design of a Dispenser - A New Concept for Household Tissue

Stina Kleinhuber
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-04-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 92982

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek