In English

Utformning av webbplats för fyra lokala försäljningsbolag i Bohuslän

Lisa Assbring ; Frida Olsson Prändel ; Sara Johanna Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2009-04-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 92878

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek