In English

Kravanalys för mekanikkonstruktion i robotsimuleringsverktyg

Requirement Analysis for the Mechanical Designer Persona for Simulation Tool

Artin Koochakan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-04-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 92875

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek