In English

A Three-Dimensional Model of Göta Älv for Water Quality Simulation

Chen Zhang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:7, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-04-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 92620

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek