In English

Rening av kopparhaltigt dagvatten från koppartak

Removal of copper in storm water from copper roofs

Sebastian Fagerlund ; David Johnson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:4, 2009.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2009-04-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 92619

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek