In English

Influence of frost-damage on reinforced concrete beams. Material properties and FE analyses of mechanical behaviour

Mireia Torán Martínez
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:3, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]