In English

Extrapolation of fan pressurization measurements. From low to standard pressure ranges

Eline Geurts
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:2, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-04-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 92596

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek