In English

Utveckling av leverantörsutvärderingar i stora byggföretag -En fallstudie hos PEAB

Developing a tool for supplier evaluation in large construction firms - A case study of PEAB

Markus Halland
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:117, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-04-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 92573

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek