In English

The design of a potable water distribution network in Kwarara on Zanzibar -Social and technical perspectives

Mikael Mangold
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:115 , 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]