In English

Airtightness in dwellings with clay hollow masonry blocks - Determination of infiltration rates and air leakages with buildings made of Porotherm masonry blocks.

Simon Pallin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:106, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-04-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 92566

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek