In English

Drinking water supply in Southern Africa with a risk assessment perspective. A minor field study

Markus Törnqvist ; Björn Öfverström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:105, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-04-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 92565

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek